Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa.
Espoon Pelastakaa Lapset ry tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Syksyn 2021 osalta avustusmäärärahat on jo käytetty eikä tukia enää valitettavasti voida myöntää.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet

Oppimateriaalitukihakemus

Harrastustukihakemus

Lähetä hakemus sähköpostin liitteenä osoitteeseen: espoo@pelastakaalapset.net